Start Blog Płaca minimalna 2020/2021 – sprawdź czy Twoje wynagrodzenie wzrośnie

Płaca minimalna 2020/2021 – sprawdź czy Twoje wynagrodzenie wzrośnie

Stawki National Minimum Wage 2020/2021

Stawka minimalna w UK to najniższa kwota, jaką otrzyma osoba, pracująca w Wielkiej Brytanii za godzinę pracy. Wysokość płacy minimalnej ustalana jest przez brytyjski rząd po konsultacjach z niezależnym Low Pay Commision. Zmiany wysokości godzinowej stawki minimalnej w UK zazwyczaj następują dwa razy do roku – w kwietniu oraz październiku. W roku podatkowym 2020/2021 w UK będzie obowiązywało następujące pięć stawek godzinowej płacy minimalnej:

 • stawka 8,72 GBP – dla pracowników od 25 roku życia,
 • stawka 8,20 GBP – dla pracowników pomiędzy 21 a 24 rokiem życia,
 • stawka 6,45 GBP – dla pracowników pomiędzy 18 a 21 rokiem życia,
 • stawka 4,55 GBP – dla pracowników, którzy nie ukończyli 18 roku życia,
 • stawka 4,15 – dla osób pracujących w ramach praktyk zawodowych.

Nastąpiły więc wzrosty stawek minimalnych w porównaniu ze stawkami obowiązującymi od kwietnia 2019 roku.

Płaca minimalna w UK 2020/2021 – kogo dotyczy?

Nowe stawki płacy minimalnej w UK (tzw. National Minimum Wage) obowiązujące od kwietnia 2020 roku dotyczą:

 • pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzinowym (tzw. part-time job),
 • pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze godzinowym (full time)
 • pracowników zatrudnionych na pojedynczy dzień,
 • pracowników zagranicznych,
 • pracowników rolnych,
 • pracowników niepełnosprawnych,
 • osób zatrudnionych w ramach okresu próbnego (stażystów),
 • osób zatrudnionych za pośrednictwem agencji pracy,
 • osób żyjących i pracujących we wspólnotach religijnych,
 • marynarzy.

Przepisami o krajowej płacy minimalnej nie będą objęci:

 • pracownicy, którzy nie ukończyli 16 roku życia,
 • studenci, którzy odbywają staż w ramach studiów,
 • zatrudnieni jako opiekunki dla dziecka (tzw. au-pair) w przypadku, gdy zamieszkują oni z rodziną będącą ich pracodawcami i nie ponoszą opłat za zakwaterowanie bądź wyżywienie,
 • osoby, które pracują na własny rachunek,
 • więźniowie,
 • osoby zatrudnione w siłach zbrojnych,
 • dyrektorzy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek akcyjnych,
 • osoby zatrudnione w ramach wolontariatu,
 • uczestnicy rządowych programów zatrudnienia,
 • uczestnicy programów europejskich, takich jak: Erasmus, Comenius, Leonardo da Vinci czy Youth in Action,
 • uczestnicy wybranych programów, które poprzedzają staż, np. Programme Led Apprenticeships, Training for Success, Skillseekers, Skillbuild itp.,
 • osoby wykonujący drobne prace dla sąsiadów czy znajomych, np. robienie zakupów,
 • osoby stanowiące załogę statków rybackich, które posiadają udziały w zyskach.

 

Stawka godzinowa w UK – co zalicza się do czasu pracy?

Bez względu na charakter czy wymiar godzinowy naszej pracy, do czasu pracy wlicza się czas spędzony:

 • w pracy – zarówno chodzi tutaj o czas, w którym praca jest faktycznie wykonywana jak i czas, w którym pracownik wykazuje gotowość do pracy w pobliżu miejsca pracy,
 • w podróżach służbowych, w tym także w podróżach z jednego do drugiego miejsca pracy (awarie, zlecenia itp.),
 • w pracy, ale przy braku możliwości pracy ze względu np. na awarię sprzętu niezbędnego do jej wykonywania,
 • w oczekiwaniu na rozpoczęcie pracy lub dostawę produktów, półproduktów,
 • w pracy w ramach nadgodzin,
 • na szkoleniu bądź w podróży na szkolenie, odbywające się w godzinach pracy,

Co istotne, do czasu pracy nie wliczają się przerwy śniadaniowe.

Co zrobić, gdy pracodawca zaniża minimalną stawkę godzinową?

Należy pamiętać, iż wszelkie potrącenia z wynagrodzenia pobierane przez pracodawcę na poczet zapewnianych przez niego świadczeń, takich jak transport czy posiłki, nie mogą doprowadzić do sytuacji, w której kwota wynagrodzenia będzie poniżej krajowej płacy minimalnej. Jedynie w przypadku, gdy pracodawca zapewnia nam zakwaterowanie, ekwiwalent pieniężny w kwocie 57,40 GBP tygodniowo lub 8,20 GBP dziennie może zostać wliczony do minimalnego wynagrodzenia.

Nie należy, w obawie o utratę pracy, godzić się na nieuczciwe praktyki niektórych pracodawców, polegające na zaniżaniu płac minimalnych. Wszyscy pracodawcy mają bezwzględny obowiązek respektować stawki minimalne ustalone odgórnie, pod warunkiem, że zaliczamy się do grupy osób objętej przepisami o stawkach minimalnych. W przypadku nieuczciwości pracodawców, pamiętaj o możliwości skierowania zależenia w tej sprawie do Urzędu Skarbowego. Możesz także skonsultować swój problem z ACAS – Advisory, Conciliation and Arbitration Service pod numerem telefonu 0300 123 1100, gdzie obsługa interesantów prowadzona jest w ponad stu językach.

 

Warto śledzić zmiany w godzinowych stawkach minimalnych w UK, aby mieć pod kontrolą to, ile pieniędzy powinniśmy otrzymywać za naszą pracę. Wzrost stawek płac minimalnych w UK w porównaniu do poprzedniego roku podatkowego to pozytywne zjawisko, które daje nadzieje na jeszcze większą poprawę stawek w przyszłym roku.

Szybkie i bezpieczne przekazy! Zrób swój!

STANDARD na konto

Pieniądze są dostępne na koncie odbiorcy po upływie 2 dni roboczych

EXPRESS na konto

Pieniądze są dostępne na koncie odbiorcy na następny dzień roboczy

Przekaz na pocztę

Pieniądze są dostępne do odbioru w gotówce w jednym z oddziałów Poczty Polskiej

LIVE w 10 minut na konto

Pieniądze są dostępne na koncie odbiorcy po upływie 10 minut

Przekazy pieniężne przez telefon

W celu przekazania środków zadzwoń pod numer +442080993767
od£0.00 Wyślij przelew
The Atrium,
1 Harefield Road,
Uxbridge
UB8 1EX
+44 208 099 3767 +44 208 099 3767 +48 22 103 25 25 +48 22 103 25 25

Varsovia FX LTD is registered in England and Wales (company number 08746313).
Authorised Payment Institution regulated by FCA (Ref. No. 767993). HMRC Money Laundering Regulations Number: XHML00000154681.
Registered office: 3rd Floor, 207 Regent Street, London, W1B 3HH
Head Office: The Atrium, 1 Harefield Road, Uxbridge UB8 1EX.

W celu przekazania środków poprzez

Przekaz przez telefon

Zadzwoń pod numer:

+44 208 099 37 67