Start Blog Ile gotówki można przewieźć przez granicę?

Ile gotówki można przewieźć przez granicę?

Regulacje prawne

15 czerwca 2007 roku weszło w życie rozporządzenie Wspólnot Europejskich nr 1889/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie kontroli środków pieniężnych wywożonych do Wspólnoty lub wywożonych ze Wspólnoty. W regulacji tej znalazły się dokładne zapisy dotyczące przewozu gotówki z Polski poza jej granice oraz możliwości wwiezienia pieniędzy do Polski. Kwestie większych sum gotówki reguluje art. 3 ustawy 1 powyższego rozporządzenia oraz art. 18 i 20 Prawa dewizowego i paragraf 3 rozporządzenia wydanego przez Ministra Finansów 20.04.2009 roku w sprawie zezwoleń dewizowych (znajdziemy go w Dzienniku Ustaw Nr 69, poz. 597).

Jakich środków płatniczych dotyczą przepisy?

Przepisy na temat przewozu środków płatniczych przez granicę dotyczą nie tylko gotówki (w dowolnej walucie), ale także papierów własnościowych i dokumentów, które pełnią funkcję środka płatniczego, złota dewizowego oraz platyny dewizowej.

Rozporządzenie Wspólnot Europejskich nr 1889/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady mówi, że na granicy należy zgłosić:

 • gotówkę – monety i banknoty będące w obiegu płatniczym,
 • instrumenty zbywalne na okaziciela (czeki, weksle, przekazy pieniężne),
 • czeki, weksle i przekazy, które nie są podpisane, ale wskazują nazwisko odbiorcy,
 • czeki, weksle i przekazy wystawione na fikcyjnego odbiorcę – gdy ich przekazanie spowoduje przejście tytułu do nich.

Zgodnie z polskimi przepisami (art. 2 ust. 1 pkt 7-14 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe) za środki pieniężne uznawane są:

 • banknoty i monety będące w państwie prawnym środkiem płatniczym oraz wycofane już z obiegu, ale podlegające możliwości wymiany,
 • zagraniczne środki płatnicze (waluty obce oraz dewizy),
 • złoto dewizowe i platyna dewizowa (sztabki, monety bite po 1850 roku, półfabrykaty, kruszce nieprzerobione, inne przedmioty z kruszcu – z wyjątkiem wyrobów dentystycznych),
 • papiery wartościowe i inne dokumenty będące środkiem płatniczym wystawione w walutach obcych (m.in. akcje, prawa poboru do akcji, papiery wartościowe dłużne – obligacje),
 • wymienialne rozrachunkowe jednostki pieniężne stosowane w rozliczeniach międzynarodowych.

Co w wypadku, gdy chcemy przewieźć większą kwotę pieniędzy?

Środki płatnicze o wartości poniżej 10 tys. euro (lub równowartość w innej walucie) można przewozić swobodnie, bez konieczności ich zgłaszania na granicy. Gdy chcemy przewieźć przez polską granicę (z kraju lub do kraju) gotówkę lub środki płatnicze o wartości przekraczającej 10 tys. euro (lub równowartość w innej walucie), należy poinformować o tym zamiarze organy celne, Polską Straż Graniczną, Krajową Administrację Skarbową lub inne właściwe organy. W tym celu, należy wypełnić 2 egzemplarze formularza zgłoszenia środków pieniężnych.

Formularz znajdziemy na stronie urzędu, gdzie zamieszczono rozporządzenie Ministra Finansów z 29.06.2007 roku w sprawie sposobu dokonywania potwierdzenia przewozu lub wywozu środków płatniczych (http://www.przepisy.gofin.pl/przepisyno,815,89411,0,0,20140811,3,0.html). Dokument można uzyskać również w punkcie straży Granicznej oraz od celników na lotnisku.

W takim zgłoszeniu podaje się między innymi:

 • swoje dane osobowe,
 • dane właściciela przewożonych środków płatniczych,
 • odbiorcę środków,
 • kwotę i rodzaj środków (np. banknoty, weksle, czeki itp.),
 • przeznaczenie przewożonych środków,
 • dane o środku transportu (samolot, pociąg, autobus, samochód itp.)

Wypełniony formularz jest sprawdzany przez służby celno-skarbowe lub Straż Graniczną, a następnie podpisany i opieczętowany przez funkcjonariusza. Często urzędnicy kontrolują, czy dane wypełnione w zgłoszeniu przewozu środków płatniczych są zgodne ze stanem faktycznym (służby mają prawo dokonać kontroli bagażu oraz kontroli osobistej). Przepisy pozwalają również na podobną kontrolę w stosunku do podróżnych, którzy nie zadeklarowali przewozu środków płatniczych (gdy istnieje wobec nich podejrzenie). Za przewóz środków płatniczych o wartości od 10 tys. euro bez zgłoszenia oraz podanie w deklaracji nieprawdziwych informacji grozi kara grzywny (jest to wykroczenie skarbowe).

Przelew VarsoviaFX – bezpieczne rozwiązanie

Wielu Polaków pracujących w Wielkiej Brytanii gromadzi oszczędności w celu dokonania różnego rodzaju inwestycji w Polsce (np. zakupu nieruchomości), wsparcia rodziny mieszkającej w kraju lub zapewnienia sobie spokojnej przyszłości. Gdy odłożymy większą sumę na koncie w UK, szukamy najkorzystniejszego sposobu, aby przekazać oszczędności rodzinie w kraju lub przetransferować je na swój rachunek w Polsce (np. konto oszczędnościowe).

Tradycyjne przelewy do PL z UK (SEPA i SWIFT) są jednak drogie, a ich ceny uzależnione od wysokości przekazu. Wypłata gotówki w Anglii i jej przewóz do Polski nie jest wygodnym rozwiązaniem ze względu na konieczność zapewnienia dodatkowych zabezpieczeń w trakcie podróży, związany z tym stres oraz szereg formalności, których należy dokonać na granicy. Wygodną i bezpieczną alternatywą będzie przelew z Anglii do Polski z VarsoviaFX. W ofercie firmy dostępne są tanie przelewy do Polski z UK – zarówno na rachunek bankowy, jak i odbiór gotówki w placówce pocztowej.

The Atrium,
1 Harefield Road,
Uxbridge
UB8 1EX
+44 208 099 3767 +44 208 099 3767 +48 22 103 25 25 +48 22 103 25 25

Varsovia FX LTD is registered in England and Wales (company number 08746313).
Authorised Payment Institution regulated by FCA (Ref. No. 767993). HMRC Money Laundering Regulations Number: XHML00000154681.
Registered office: 3rd Floor, 207 Regent Street, London, W1B 3HH
Head Office: The Atrium, 1 Harefield Road, Uxbridge UB8 1EX.

W celu przekazania środków poprzez

Przekaz przez telefon

Zadzwoń pod numer:

+44 208 099 37 67