Żeby wygrać trzeba... Wysyłać!

Regulamin Promocji TWOJA SZCZĘŚLIWA SIÓDEMKA

 

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Promocja jest organizowana pod nazwą TWOJA SZCZĘŚLIWA SIÓDEMKA i jest zwana dalej: „Promocją”.
 2. Organizatorem Promocji jest firma VarsoviaFX Limited (zwany dalej Organizatorem) z siedzibą pod adresem: Alexander House, 7 Oaklands Gate, Northwood HA6 3AA.
 3. Promocja trwa od 22 października 2018 roku do odwołania (Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Promocji w dowolnym czasie).

 

§2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W PROMOCJI

 1. Uczestnikiem promocji może być każda pełnoletnia osoba zarejestrowana w systemie transakcyjnym VarsoviaFX Limited, zwana dalej: „Klientem”.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest:
 • Posiadanie konta Klienta w systemie transakcyjnym VarsoviaFX Limited
 • Dokonanie 6 (słownie: sześciu)przelewów Bank Transfer Express

Lub

 • Dokonanie 6 (słownie: sześciu)przelewów LIVE Bank Transfer Express

 

 1. Do nagrody upoważniony jest każdy Klient, który spełni powyższe warunki.
 2. Klient ma możliwość skorzystania z Promocji wiele razy, ilekroć spełni w/w warunki.

§3

NAGRODA

 1. Nagrodą w Promocji są:
 • Dokonanie 7 (słownie: siódmego) Bank Transfer Express gratis, na koszt organizatora konkursu.

Lub

 • Dokonanie 7 (słownie: siódmego) Live Bank Transfer Express gratis, na koszt organizatora konkursu.
 1. Nagroda jest uzależniona od wcześniej wykonanych przez klienta transferów.
 • Za wykonanie 6 Bank Transfer Express przysługuje 1 (siódmy) Bank Transfer Express za darmo
 • Za wykonanie 6 Live Bank Transfer Express przysługuje 1 (siódmy) Live Bank Transfer Express za darmo.
 • Wykonane Bank Transfer Express nie sumują się z wykonanymi Live Bank Transfer Express

 

§4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad   Promocji,   postanowień   jej   Regulaminu   i

interpretacji rozstrzyga Organizator.

 1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie

wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji.


VARSOVIAFX.co.uk Alexander House
7 Oaklands Gate
Northwood HA6 3AA
+44 208 099 3767
Godziny otwarcia
*
poniedziałek- piątek: 08:00- 20:00
sobota: 09:00-17:00
*czasu UK