Start Blog 3D Secure - dodatkowe potwierdzenie transakcji

3D Secure dodatkowe potwierdzenie transakcji 3D Secure dodatkowe potwierdzenie transakcji

3D Secure to usługa bankowa, która zabezpiecza transakcje dokonywane bez fizycznego użycia karty (przez internet). Zabezpieczenie polega na dodatkowej autoryzacji transakcji w Twoim banku przy użyciu dwustopniowego uwierzytelnienia.
1. Podczas płatności internetowych wybierz płatność kartą.

2. Na ekranie podsumowania wyświetli Ci się kwota transakcji oraz jej pozostałe szczegóły – sprawdź czy wszystko się zgadza.

3. Potwierdź operację logując się do bankowości mobilnej banku, z którego kartą chcesz zapłacić na swoim urządzeniu mobilnym lub podaj jednorazowy kod/ hasło z SMS, które otrzymasz na Twój numer telefonu, który podałeś w Twoim banku.

Aby bez przeszkód dokonywać płatności internetowych, miej zawsze pod ręką urządzenie mobilne z aplikacją banku którego karty zamierzasz użyć, oraz upewnij się, że bank ma Twój aktualny numer telefonu.

3D Secure is a banking service that secures transactions made without using a physical card (via the Internet). Security is ensured by an additional authorization of payment at your bank using two-factor authentication.

1. Select card payment when paying online.

2. On the summary page you will see the amount of transfer and other details regarding your transaction - check if everything is correct.

3. Confirm the payment by logging in to your bank's mobile banking application on your mobile device or enter a one-time code/password. You will receive this on the mobile number, which you provided to your bank.

To make quick and smooth online payments, please have a mobile device with the bank's app that you intend to make the payment with, and please make sure that your bank has your current mobile phone number.

The Atrium,
1 Harefield Road,
Uxbridge
UB8 1EX
+44 208 099 3767 +44 208 099 3767 +48 22 103 25 25 +48 22 103 25 25

Varsovia FX LTD is registered in England and Wales (company number 08746313).
Authorised Payment Institution regulated by FCA (Ref. No. 767993). HMRC Money Laundering Regulations Number: XHML00000154681.
Registered office: 3rd Floor, 207 Regent Street, London, W1B 3HH
Head Office: The Atrium, 1 Harefield Road, Uxbridge UB8 1EX.

W celu przekazania środków poprzez

Przekaz przez telefon

Zadzwoń pod numer:

+44 208 099 37 67